Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Projekt Życie na miarę  jest realizowany przez Anetę Ryfczyńską

Dane osobowe:
Aneta Ryfczyńska gromadzi dane osobowe w celu … (np. efektywnej obsługi realizowanych warsztatów, promocji tworzonych produktów oraz wyczerpującej informacji dotyczącej świadczonych usług skierowanej do potencjalnych odbiorców tych usług, wysyłania newsletter’a zwanego StyLOVE Listy Elektroniczne oraz udostępniania artykułów i wpisów na blogu: Życie na miarę
Dane osobowe są przetwarzane przez firmę hostingową Mailerlite.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo dostępu do nich oraz prawo ich poprawienia.

Administratorem danych osobowych jest Aneta Ryfczyńska, właścicielka strony: www.anetaryfczynska.pl

Rejestracja:
Rejestracja do Newsletter’a na adres wymaga podania adresu poczty elektronicznej odbiorcy Newsletter’a. Jest to warunek konieczny skorzystania z tej usługi.
Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi zamówione informacje.
Dane osobowe zebrane w trakcie korespondencji pomiędzy Anetą Ryfczyńską a zainteresowaną osobą będą wykorzystane w celu odpowiedzi na zadane przez nią pytanie lub w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy podmiotem a osobą zainteresowaną.
Informacje podane w formularzach wykorzystywane są do kontaktów z Klientami podmiotu oraz realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych:
Wszelkie gromadzone informacje, są przechowywane i przetwarzane przez Anetę Ryfczyńską z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie danych:
Każda osoba korzystająca z usług podmiotu posiada możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z jej usług i udostępniać informacje na swój temat. Rejestracja jest dobrowolną decyzją użytkownika.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgromadzone przez podmiot dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podmiot może udostępnić zgromadzone dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości.

Cel polityki prywatności i bezpieczeństwa:
Celem podmiotu jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony zgromadzonym danym osobowym. Podmiot zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w polityce prywatności i bezpieczeństwa o czym niezwłocznie będzie informować na swojej stronie internetowej oraz za pomocą wiadomości mailowych wysyłanych do użytkowników.
Każdą osobę korzystającą z serwisu i usług podmiotu obowiązuje aktualna polityka prywatności.
Serwis nie udostępnia ani nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszego serwisu, nie prenumerować elektronicznych biuletynów, e-learningów itp. oraz nie udostępniać swoich danych osobowych.
Podmiot jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania, dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres mailowy: kontakt@anetaryfczynska.com